Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 5

A22NO.1

Brown and White color Jade Carved Buddha 和田玉佛公吊坠

Giá thông thường $250.00 USD
Giá thông thường Giá bán $250.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: Jade
  • Dimension: 35.7x23.8x12.4mm/4.4x0.94x0.48 inch
  • Weight: 18.25g/0.65oz
  • File No: 5242021EL020
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 5.7x23.8x12.4毫米/4.4x0.94x0.48 英寸
  • 重量:18.25克/0.65盎司