Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 4

A22NO.1

Brown Jade Carved Amulet/Pendant 和田玉糖玉无事牌

Giá thông thường $375.00 USD
Giá thông thường Giá bán $375.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 55.6x34.9x5.6mm/2.19x1.37x0.22inch
  • Weight: 25.46g/0.89oz
  • File No: 5242021EL047B
  • 材料 : 和田玉 
  • 尺寸 : 55.6x34.9x5.6毫米/2.19x1.37x0.22英寸  
  • 重量 : 25.46克/0.89盎司