Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 13

A22NO.1

Brown Jade Carved Guanyin Buddha 和田玉糖玉观音挂件/手把

Giá thông thường $1,500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 51.4x22.5x13.6mm/2.02x0.88x0.53inch
  • Weight: 35g/1.23oz
  • File No: 5242021EL037
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 : 51.4x22.5x13.6毫米/2.02x0.88x0.53英寸    
  • 重量: 35克/1.23盎司