Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 10

A22NO.1

Light Brown Jade Carved Buddha 和田玉佛公手把/挂件

Giá thông thường $1,250.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,250.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 52.2xz44.3x23.6mm/2.05x1.74x0.93inch
  • Weight: 89.04g/3.13oz
  • File No: 5242021EL036
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 : 52.2x44.3x23.6毫米/2.05x1.74x0.93英寸  
  • 重量: 89.04克/3.13盎司