Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 10

A22NO.1

Brown Jade Carved Lotus and Butterfly Amulet/Pendant 和田玉吊坠

Giá thông thường $375.00 USD
Giá thông thường Giá bán $375.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 37x26.6x12.1mm/1.45x1.04x0.47inch
  • Weight: 18.01g/0.63oz
  • File No: 5242021EL047A
  • 材料 : 和田玉 
  • 尺寸 : 37x26.6x12.1毫米/1.45x1.04x0.47英寸 
  • 重量 : 18.01克/0.63盎司