Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 4

A22NO.1

Dark Green Jade Carved Sea shell Pendant 和田玉贝壳吊坠

Giá thông thường $300.00 USD
Giá thông thường Giá bán $300.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: Jade
  • Dimension: 20.4x33x16mm/0.80x1.3x0.63inch
  • Weight: 13.31g/0.46oz
  • File No: 5242021EL077A
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 :  20.4x33x16毫米/0.80x1.3x0.63英寸   
  • 重量 : 13.31克/0.46盎司