Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 10

A22NO.1

Translucent Green Jade Carved Oval Shape Mountain and Dragon Amulet/Pendant 和田玉山水牌挂件

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 50.9x 31.2x13.4mm/2.00x1.22x0.53inch
  • Weight: 39.79g/1.40oz
  • File No: 5242021EL079
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 50.9x 31.2x13.4毫米/2.00x1.22x0.53英寸 
  • 重量 : 39.79克/1.40盎司