Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 8

A22NO.1

Translucent White mix Grey Jade Ring 和田玉青花扳指

Giá thông thường $750.00 USD
Giá thông thường Giá bán $750.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: Jade
  • Dimension: Inner Circle : 21.7mm/0.85inch;Width: 21.9mm/ 0.86inch;                              Thickness 7.4mm/0.29inch         
  • Weight: 30.11g/1.06oz
  • File No: 5242021EL058
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 内圈 21.7 毫米/0.85英寸,宽: 21.9毫米/0.86英寸,厚7.4毫米/0.29英寸
  • 重量 : 30.11克/1.06盎司