Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 9

A22NO.1

Green Jade Carved Bamboo Amulet / Pendant 和田青玉竹牌挂件

Giá thông thường $750.00 USD
Giá thông thường Giá bán $750.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 50.1x29.6x7.7mm/1.97x1.16x0.30inch
  • Weight: 29.32g/1.03oz
  • File No: 5242021EL080
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 :   50.1x29.6x7.7毫米/1.97x1.16x0.30英寸
  • 重量 :  29.32克/1.03盎司