Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 7

A22NO.1

Translucent White Gourd Statue/Pendant 和田玉葫芦吊坠

Giá thông thường $400.00 USD
Giá thông thường Giá bán $400.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: Jade
  • Dimension: 52.6x21.7mm/ 2.07x0.85inch                   
  • Weight: 27.39g/0.96oz
  • File No: 5242021EL055
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 52.6x21.7毫米/2.07x0.85英寸
  • 重量 : 27.39克/0.96盎司