Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 19

A22NO.1

Green Jade Carved Turtle Statue 和田玉龙龟手把

Giá thông thường $1,000.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,000.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: Jade
  • Dimension: 79.9x58.2x31.9mm/3.14x2.29x1.25inch                
  • Weight: 195.08g/6.88oz
  • File No: 5242021EL056
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 79.9x58.2x31.9毫米/3.14x2.29x1.25英寸 
  • 重量 : 195.08克/6.88盎司