Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 8

A22NO.1

Yellow Jade Carved Pixiu Pendant/Statue 和田玉貔貅挂件/手把

Giá thông thường $1,000.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,000.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 46x25.7x18.2mm /1.81x1.01x0.71inch
  • Weight: 41.17g/1.45oz
  • File No: 5242021EL029
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 : 46x25.7x18.2毫米/1.81x1.01x0.71英寸
  • 重量: 重41.17克/1.45盎司