Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 9

A22NO.1

Translucent White Jade stone form Pebble Pendant 玉吊坠

Giá thông thường $350.00 USD
Giá thông thường Giá bán $350.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 35.5x28.5x15.2mm/1.40x1.12x0.60inch                          
  • Weight: 25.11g/0.88oz
  • File No: 5242021EL049B
  • 材料 :玉    
  • 尺寸 : 35.5x28.5x15.2毫米/1.40x1.12x0.60英寸 
  • 重量 :  25.11克/0.88盎司