Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 6

A22NO.1

White Jade Stone form Pebble Bracelet 和田玉随型手串

Giá thông thường $2,000.00 USD
Giá thông thường Giá bán $2,000.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 26.1x17x12.5mm/1.02x0.67x0.49inch
  • Weight: 73.66g/2.59oz
  • File No: 5242021EL030
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 :26.1x17x12.5毫米/1.02x0.67x0.49英寸
  • 重量: 重73.66克/2.59盎司