Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 10

A22NO.1

Green Jade Carved Buddha Amulet/Pendant 和田玉绿佛公吊坠

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 34.9x24.3x18.4mm/1.37x0.95x0.72inch
  • Weight: 33.52g/1.18oz
  • File No: 5242021EL044
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 34.9x24.3x18.4毫米/1.37x0.95x0.72英寸  
  • 重量 : 33.52克/1.18盎司