Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 4

A22NO.1

Green Jade Carved Hair Brush 和田玉梳

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 94.7x47.2x5.9mm/3.73x1.86x0.23inch
  • Weight: 36.44g/1.28oz
  • File No: 5242021EL046
  • 材料 : 和田玉 
  • 尺寸 : 94.7x47.2x5.9毫米/3.73x1.86x0.23英寸 
  • 重量 : 36.44克/1.28盎司