Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 5

A22NO.1

Jade Carved Squall Pendant 和田玉糖白松鼠吊坠

Giá thông thường $250.00 USD
Giá thông thường Giá bán $250.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 33.1x26.7x13.3mm / 1.3x1.05x0.52 inch
  • Weight:  21.01g/0.74oz
  • File No: 5242021EL017
  • Category: JADE

 

  • 材料:和田玉
  • 尺寸:33.1x26.7x13.3毫米/1.3x1.05x0.52 英寸
  • 重量:21.01克/0.74盎司