Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 12

A22NO.1

Jade Stone Pebble Pedant & Necklace 和田玉项链吊坠

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: Jade
  • Dimension: Pendant 59x40.2x12.9mm/ 2.32x1.58x0.50inch,                                                    Necklace without pendant 304mm long / 12 inch long
  • Weight:  106.27g/3.74oz
  • File No: 5242021EL004
  • Category: JADE

 

  • 材料:和田玉
  • 尺寸:吊坠 59x40.2x12.9毫米/2.32x1.58x0.50英寸, 项链长 304毫米/2 英寸
  • 重量:106.27克/3.74盎司