Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 6

A22NO.1

Red and Yellow Amber Beaded with Cloisonne Bracelet 琥珀蜜蜡手串

Giá thông thường $450.00 USD
Giá thông thường Giá bán $450.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: AMBER
  • Dimension: Red Amber DIA 9.8mm/0.38 inch                                                                            Yellow Amber DIA 8.9mm/0.35inch
  • Weight: 10.99g/0.38oz
  • File No: 5242021EL048C
  • 材料 : 琥珀蜜蜡
  • 尺寸 :  琥珀直径 9.8毫米/0.38 英寸,蜜蜡 8.9毫米/ 0.35英寸 
  • 重量 :   10.99克/0.38盎司