Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 12

A22NO.1

Translucent Brown & White Jade Carved Dragon Pendent 和田玉糖白双色挂件/手把

Giá thông thường $1,500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 76x35.5x7.5mm/29.9x1.40x0.29inch
  • Weight: 30.22g/1.06oz
  • File No: 5242021EL034
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 :76x35.5x7.5毫米/29.9x1.40x0.29英寸
  • 重量: 30.22克/1.06盎司