Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 6

A22NO.1

Translucent Green Jade Hollow Carved Floral Shape Amulet/Pendant 和田玉多宝镂空吊坠

Giá thông thường $750.00 USD
Giá thông thường Giá bán $750.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: Pendant 70.50x34.3x7.5mm/2.77x1.35x0.29inch                                                   Necklace chain 323.84mm/12.75inch
  • Weight: 51.99g/1.83oz
  • File No: 5242021EL041
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 : 吊坠70.50x34.3x7.5毫米/2.77x1.35x0.29英寸                                                           项链 323.84毫米/12.75英寸 
  • 重量: 51.99克/1.83盎司