Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 9

A22NO.1

Translucent Green Jade Carved Bamboo 和田玉竹节吊坠

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 51.4x22.1x10.2mm/2.02x0.87x0.40inch
  • Weight: 29.20g/1.03oz
  • File No: 5242021EL040
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 : 51.4x22.1x10.2毫米/2.02x0.87x0.40英寸                                                    
  • 重量: 29.20克/1.03盎司