Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 4

A22NO.1

Translucent Green Jade Carved Hollow Style Bamboo & Fortune Amulet/ Pendant 和田玉镂空吊坠

Giá thông thường $350.00 USD
Giá thông thường Giá bán $350.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 48.7x49.1x6.9mm/1.92x1.93x0.27inch                        
  • Weight: 30.27g/1.06oz
  • File No: 5242021EL051A
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 48.7x49.1x6.9毫米/1.92x1.93x0.27英寸  
  • 重量 :  30.27克/1.06盎司