Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 6

A22NO.1

Translucent Green Jade Hollow Carved Amulet/Pendant 和田玉

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 48.7x48.7x12.7mm/1.92x1.92x0.50inch                        
  • Weight: 11.14g/0.39oz
  • File No: 5242021EL050
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 48.7x48.7x12.7毫米/1.92x1.92x0.50英寸
  • 重量 :  11.14克/0.39盎司