Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 5

A22NO.1

Translucent Jade Carved Cicada Pandent 和田玉吱蝉

Giá thông thường $250.00 USD
Giá thông thường Giá bán $250.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 46.9x19x12mm / 1.84x0.75x0.47 inch
  • Weight:  17.60g/0.62oz
  • File No: 5242021EL017
  • Category: JADE

 

  • 材料:和田玉
  • 尺寸:46.9x19x12毫米/1.84x0.75x0.47 英寸
  • 重量:17.60克/0.62盎司