Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 2

A22NO.1

Translucent Jade Carved Fish Pandent 和田玉鱼牌

Giá thông thường $250.00 USD
Giá thông thường Giá bán $250.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 66.1x30.5x6.2mm / 2.6x1.2x0.24 inch
  • Weight:  22.63g/0.79oz
  • File No: 5242021EL017
  • Category: JADE

 

  • 材料:和田玉 
  • 尺寸:66.1x30.5x6.2毫米 / 2.6x1.2x0.24 英寸
  • 重量:22.63克/0.79盎司