Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 6

A22NO.1

Translucent Jadeite Carved Lucky Donut 翡翠平安扣

Giá thông thường $750.00 USD
Giá thông thường Giá bán $750.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADEITE
  • Dimension: DIA 52.5mm/2.06inch, Thickness 7.6mm/0.30inch
  • Weight: 46.01g/1.62oz
  • File No: 5242021EL045
  • 材料 : 翡翠
  • 尺寸 : 直径 52.5毫米/2.06英寸, 厚度 7.6毫米/ 0.30英寸
  • 重量 : 46.01克/1.62盎司