Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 5

A22NO.1

Translucent Light Pink Jade Carved Pendant 和田玉浅粉无事牌

Giá thông thường $1,000.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,000.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 48x32.3x7.8mm/1.89x1.27x0.30inch
  • Weight: 32.63g/1.15oz
  • File No: 5242021EL042
  • 材料 : 和田玉  
  • 尺寸 : 48x32.3x7.8毫米/1.89x1.27x0.30英寸                                                           
  • 重量: 32.63克/1.15盎司