Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 8

A22NO.1

Translucent Lt Grey Jade Carved Bamboo Statue 和田玉浅紫竹节摆件/手把

Giá thông thường $1,500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 87.1x44.7x22.8mm/3.43x1.76x0.89inch
  • Weight: 183.01g/6.45oz
  • File No: 5242021EL043
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 87.1x44.7x22.8毫米/3.43x1.76x0.89英寸
  • 重量: 183.01克/6.45盎司