Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 5

A22NO.1

Translucent White Jade Pendent 和田玉吊坠

Giá thông thường $250.00 USD
Giá thông thường Giá bán $250.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 42x24.8x5.9mm/1.65x0.97x0.23inch
  • Weight: 19.65g/0.69oz
  • File No: 5242021EL025A
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 42x24.8x5.9毫米/1.65x0.97x0.23英寸   
  • 重量: 19.65克/0.69盎司