Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 3

A22NO.1

White Jade Beaded with Green Jade Carved Luohan Charm Bracelet 白玉手串

Giá thông thường $350.00 USD
Giá thông thường Giá bán $350.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: DIA 10.2mm/0.40inch,                                                                                           Charm 16.7x12.7x11.1mm/0.66x0.50x0.43inch
  • Weight: 35.01g/1.23oz
  • File No: 5242021EL048B
  • 材料 : 玉
  • 尺寸 :  白玉直径 10.2毫米/ 0.40英寸                                                                                     罗汉 16.7x12.7x11.1毫米/0.66x0.50x0.43英寸                     
  • 重量 : 35.01克/1.23盎司