Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 7

A22NO.1

Wooden Beades Bracelate/ Necklace 降真香木珠子链

Giá thông thường $500.00 USD
Giá thông thường Giá bán $500.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: WOOD
  • Dimension: DIA 10.2mm, 644mm long / DIA 0.40 inch, 24.5inch long
  • Weight:  78.57g/2.77oz
  • File No: 5242021EL014
  • Category: WOOD

 

  • 材料:降真香木
  • 尺寸:直径 10.2毫米 / 0.40 英寸, 长:644毫/24.5英寸 
  • 重量:78.57克/2.77盎司