Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trên 8

A22NO.1

Yellow and white color Jade Carved Cicada 和田玉蝉

Giá thông thường $1,000.00 USD
Giá thông thường Giá bán $1,000.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

Product Details

  • Material: JADE
  • Dimension: 64.9x28.3x20.5mm/2.55x1.11x0.81inch
  • Weight: 53.56g/1.88oz
  • File No: 5242021EL023
  • 材料 : 和田玉
  • 尺寸 : 64.9x28.3x20.5毫米/2.55x1.11x0.81英寸
  • 重量: 53.56克/1.88盎司